• 26 March 2020

Programul de grant: Al doilea apel de propuneri de proiecte

A fost lansat cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului de granturi Dezvoltarea societății civile al nivel local în Republica Moldova.

Propunerile de proiect trebuie să contribuie la dezvoltarea principiilor bunei guvernări în Republica Moldova. Citiți cu atenție Ghidul de solicitare a finanțării, apelul II de propuneri de proiecte, și rubrica Întrebări frecvente, înainte de a completa dosarul.

În cadrul apelului II de propuneri de proiecte sunt eligibile organizațiile societății civile înregistrate în Republica Moldova, ce își desfășoară activitatea în afara capitalei, or. Chișinău, și sunt direct responsabile de implementarea proiectului.

Beneficiarii de inițiative civice și granturi regionale în cadrul primului Apel de propuneri de proiecte sunt eligibili pentru participarea la al doilea apel în cazul în care demonstrează suficiente resurse (de timp, umane, capacitate instituțională etc.) pentru implementarea și raportarea unui proiect suplimentar. 

Organizațiile pot depune o singură propunere de proiect în cadrul acestei runde de finanțare.  Nu vor fi acordate confirmări telefonice de recepționare a dosarelor, indiferent de modalitatea de depunere a acestora. 

Termenul-limită de depunere a dosarului este miercuri, 15 aprilie 2020. Depunerea dosarului poate avea loc prin una dintre modalitățile enumerate mai jos: 

tabel_apel2.png

Depunerea dosarului

Expediere poștală - scrisoare recomandată la adresa: str. Alexei Sciusev 101, of. 22A, MD-2012, Chișinău, Proiectul Dezvoltarea societății civile la nivel local în RM 

Expediere electronică la adresa eu@dezvolt.md  În subiectul mesajului trebuie să fie indicat cuvântul ”DOSAR”, denumirea OSC, categoria de finanțare. Exemplu: DOSAR, AO Exemplu, inițiativă civică.

Sistemul va genera confirmări automate de recepționare a mesajului electronic. În cazul expedierii multiple a dosarului din numele aceleiași organizații, se va considera doar primul e-mail expediat. Toate documentele transmise ulterior nu vor fi examinate. Atenție! Respectați cerințele de pregătire a dosarului în format electronic (vezi Ghidul). 

Depunere direct la sediul proiectului, cu condiția coordonării prealabile doar pe e-mail, eu@dezvolt.md.

Яндекс.Метрика