Asociația Obștească Centrul European ”Pro-Europa” din Comrat a fost înregistrată la Direcția Juridică a UTA Găgăuzia cu numărul 351 la data de 25.01.2012.

Organizația este neguvernamentală, apolitică, independentă și necomercială. Activitățile asociației au destinație de utilitate publică.

Centrul European ”Pro-Europa” își aduce aportul în dezvoltarea societății civile a UTA Găgăuzia prin intermediul serviciilor de informare și consultare, susținerii tehnice și instituționale, dezvoltării și aprofundării colaborării dintre autoritățile publice locale, organizațiile neguvernamentale și instituțiile mass-media în soluționarea problemelor comunităților locale, cât și dezvoltării voluntariatului în regiune.

Inițiativa creării Centrului European ”Pro-Europa” în Comrat aparține Reprezentanței în Moldova a Fundației Eurasia [începând cu anul 2010 programele au fost preluate de Fundația Est-Europeană] (10 martie 2009).

Administrația centrului a demonstrat profesionalism și competență în fața donatorului și a societății. Iar ceea ce a fost la început doar o idee s-a transformat în inițiativa creării unei organizații neguvernamentale independente.


Яндекс.Метрика